Izgradnja hale

  • Izgradnja hale za površinsku zaštitu.
  • Nabavka nove opreme za suvo i mokro farbanje.