Usluge

Metalac svojim kupcima nudi sledeće usluge:

– savijanje limova na apkant presama do max debljine lima 20mm i dužine 6000mm
– kružno savijanje lima do max debljine lima 25mm i dužine 3000mm
– kružno savijanje cevi i profila
– elektrolučnu metalizaciju i farbanje delova