Promena statusa firme

Promena statusa firme u Metalac ad Novaci. Osvajanje programa  i početak proizvodnje rezervnih delova  za procesnu industriju.