Proizvodni program

Metalurška oprema

Sa uspehom izrađujemo rezervne  delove, vršimo reparacije i izradu novih elemenata

– peći za žarenje limova
– peći za topljenje obojenih metala
– rotacionih peći

Izrađujemo razne tipove reduktora, spojnica (zupčastih, elastičnih, perifleks, bibi), transportnih bubnjeva, lanaca

Uređaji i delovi za prenošenje tereta: kuke, klešta za prenošenje

Metalac proizvodi više tipova izmenjivača toplote
– od orebrenih cevi
– cevnih

Posedujemo tehnologiju za izradu orebrenih cevi čelik/čelik